Τα αγγλικά μπορεί να είναι παγκόσμια γλώσσα, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι Άγγλοι τα προφέρουν όλα σωστά.

Τα παιδιά του Carwow ετοίμασαν ένα video όπου βάζουν Άγγλους να προφέρουν γνωστές μάρκες αυτοκινήτων και αμέσως μετά ανθρώπους από τη χώρα προέλευσης της κάθε μάρκας να δείχνουν τη σωστή προφορά.

Δείτε λοιπόν το video: